top of page

סיפור חייו של יונה בלטמן ז"ל

Interactive Book-v2_7.12-page-001.jpg
Izhak mashiah-Interactive Book (1)-page-
נחום ספר תמונה (2).jpg
Cover openhaim.jpg
Cover_david blum.jpg
גבי שואף שער.jpg
surui.jpg
IMG_20180718_134555719_HDR.jpg
מרים שנפלד כריכה.jpg
Cover Sima.jpg
כוכבת כריכה.jpg

סיפור חייו של
ג'ראלד דוד

עיצוב ללא שם.jpg

אפשרויות למסע תיעוד חיים אישי

  • סיפור חיים אותו מבקש אדם להשאיר לדורות הבאים.

  • זיכרון אותו מבקשת לשמר משפחה לזכר יקירה שהלך לעולמו.

  • אירוע משמעותי בחיי המשפחה, אותו מבקשים לשמור לזכרון עולם.

  • תיעוד חיים ביוגרפי. (אוטוביוגרפיה)

  • תיעוד חיים בתמונות, מסמכים משמעותיים. (אלבום)

  • תיעוד חיים אישיים בעקבות נושא: עבודה, תחביב, מקומות מגורים וכו'

   

 חדש: כמניין שנותיו מסע בין מסמכים.

איך יוצאים למסע ?

מסע כתיבת סיפור חיים אישי הוא מסע משותף ומרגש למספר ולכותב.

מידת הקשר ביניהם מהווה מרכיב משמעותי בהתארגנות למסע ובדרך אותה יעברו יחד ברגישות רבה.

חוויות אושר, רגעי מבוכה וצער, זיכרונות מצחיקים ורגעי התלבטויות ילוו את התהליך.

שלבים במסע

פגישת ההכרות מתקיימת בבית המספר.

המספר יכין למפגש  מידע על עצמו. יחד נעלה רעיונות ודרכי התקדמות לתוצר המוגמר. בשלב זה נגדיר מיהו קהל היעד אליו מכוון הספר.

במפגש זה נשער את היקף העבודה, בהסתמך על ניסיון קודם.

 

בהמשך נערוך מפגשי ראיונות מוקלטים ומתומללים. מפגשים שיימשכו עד ארבע שעות.

במקביל נאסוף בהתאם למסופר תמונות ומסמכים שיסרקו ויתווספו לסיפור.

 

קיימת אפשרות להוסיף אימות עובדות היסטוריות ולשלבם בספר. ניתן לבצע חיפוש בארכיונים ובעת הצורך איתור מסמכים שאינם ברשות המשפחה.

אמצע המסע

בתום הראיונות ואיסוף החומר תחל מלאכת הכתיבה, העריכה וההגהה הלשונית מותאמים לאופיו של המספר ובהתאם להחלטות: סיפור בגוף ראשון, תיאור עובדות, תיאור דרמטי וכו'

הגהות על הטקסט ימסרו למספר ולשנים מבני משפחתו שיבחר לשתף.

 

התמונות והמסמכים יכנסו לשלב העריכה הגרפית, זהו השלב האחרון במסע לפני הבאת הספר לדפוס.

סוף הדרך

נסכם את המסע באירוע מרגש  בו יחלק המספר את הספר לקרוביו ויקיריו..

 

bottom of page