top of page
עיצוב ללא שם.jpg

דוגמא למסע תיעוד בסרט - סרט לזכרו של רוני שצר ז"ל

אפשרויות לתיעוד בסרט

אירוע אישי בחיי אדם – ראיון.

בעקבות אדם – מסע שורשים מתועד וערוך.

סרטון הנצחה לזכר קרוב משפחה.

תיעוד אירוע קהילתי.

אלבום יום הולדת.

יום הולדת גדול, חתונות זהב וכסף

שורשי המשפחה לבר המצווה.

איך יוצאים למסע תיעודי של סרט?

 

יציאה למסע תיעוד של סרט אישי תחילתה באפיון הסרט.

לאחר תחקיר ראשוני ובהתאם לחומר הקיים והדרוש נחליט יחד האם יוצג ברובו כאלבום תמונות? האם יכיל זיכרונות וסיפורים של חברים? האם יהיה לו מספר?  

התסריט ייכתב בהתאם להחלטות.

בשלב הבא תחל מלאכת הצילום והבימוי.

מסע תיעוד מצולם כרוך בשילוב מספר תחומים בו זמנית: מקום ההסרטה, תנאי ההסרטה (תאורה, קול) אופן הצגת המספר/רים ועוד.

שאלות ישלחו למרואיין מראש והוא יתאמן להשיב עליהן.

לקראת הצילום יקבל כל מצולם הנחיות בדבר לבוש ואיפור.

 

בתום הצילומים תחל העריכה המקצועית של חומר הגלם בהתאם לתסריט.

תוספת קטעי סרט אחרים ועריכתם בסרט המבוקש.

 

בתום העריכה תתקיים צפייה ראשונית בסרט. תתקיים שיחת ביקורות ויערכו צילומי תיקון, במידה וניתן, בשלב זה יתווספו פס קול מוסיקלי וקריינות., תערכנה הכתוביות המציינות את תחילת הסרט וסיומו כולל כתוביות נחוצות במהלך הסרט:

 

סוף מסע

הקרנת הסרט באירוע חגיגי ומרגש.

2.jpg
bottom of page