top of page

אפשרויות למסעות קצרים

משחק רביעיות

מחפשם את המטמון באופן דיגיטאלי

מסעות קצרים מאפשרים מיקוד חוויתי הקשור לאדם או לארגון. יכולים לעמוד בפני עצמם ויכולים להיות חלק מאירוע חגיגי

הרצאות וימי עיון

מרצה במוזיאון תל אביב על אמנות בפריפרייה

bottom of page